Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2008 ]

ΠΟΛ.1150/14.11.2008 Παράταση του χρόνου εισαγωγής - παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

(Παράταση του χρόνου εισαγωγής - παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008
Αρ.Πρωτ : 1113877/1180/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :     15η  Κ.Β.Σ.
Τμήμα :    ΓΆ  Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα
Ταχ.Δ/νση:    Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας :    101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :    ΓΛ. ΓΚΟΥΜΑ
Τηλέφωνο:    210 36 40 870
FAX :    210 33 90 882


Θέμα :«Παράταση του χρόνου εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α' / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2.    Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ 1135/26-10-2005  ΦΕΚ 1592Β'/17-11-2005) με την οποία κοινοποιήθηκαν στην ΕΕ συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των :  ΑΥΟ Σ1659/104/20-6-1988 (ΦΕΚ 497 Β'/18-7-1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β'/31.12.1998), ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23-10-2002), ΑΥΟΟ 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β'/28-11-2002), ΑΥΟΟ 1103624/941/0015/ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ 3 Β'/9-1-2003), ΑΥΟΟ 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β'/11-6-2003), και ΑΥΟΟ 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259 Β'/3-9-2003).  

3.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β/10-4-2008) .

4.    Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24-1-2008 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (αρ. πρωτ.
1010569/142/29.1.2008).

5.    Την 248/0015/31.10.2008  πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την συνεδρίασή της στις 22-10-2008.

6.    Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών.

7.    Την 42362/Y252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 ΒΆ/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

8.    Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ Β' 633/10.4.2008), από 1.1.2009 στην 1.10.2009.

2. Η ημερομηνία 1.1.2009 που αναφέρεται στις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β'  της παραγράφου 4 της Α.Υ.Ο.Ο.1036197/446/ΠΟΛ.1063/0015/26.3.2008 (ΦΕΚ Β' 633/10.4.2008), μετατίθεται στην 1.10.2009.  

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

               Ακριβές αντίγραφο                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας &
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              Οικονομικών
                                                                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


          ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο