Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2008 ]

ΠΟΛ.1142/31.10.2008 Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008

(Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 31 Oκτωβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.:1108729/979/0013

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα

Τηλέφωνο:2103375360
Email [email protected]

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008»

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα διευκρινίζεται ότι:
Ο νόμος 3634/2008, ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009.

Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του Ε.Τ.ΑΚ., προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ΕΥΡΩ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία. Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) μεταξύ συζύγων και προστατευόμενων κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνων τους στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται η κατοικία για την οποία ζητείται η απαλλαγή και οι λοιποί συνιδιοκτήτες, δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί σ' αυτή.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γεν. Γραμματέας Οικονομίας & Οικονομικών
Νικόλαος Ανδριανόπουλος


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο