Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-1995 ]

ΠΟΛ.1035/13.2.1995 Απόδοση εισπράξεων από τη Δημόσια Διαχείριση στα γραφεία Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ.

(Απόδοση εισπράξεων από τη Δημόσια Διαχείριση στα γραφεία Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Απόδοση εισπράξεων από τη Δημόσια Διαχείριση στα γραφεία Παρακαταθηκών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ.

1018741/1074/0016/

ΠΟΛ 1035

Με την υπ' αριθμ. 970 εγκύκλιο του Τ.Π. & Δ. δίδονται οδηγίες για το κλείσιμο των διαχειρίσεων των Γρ. Παρ/κών στις 31.12.94.
Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., σε ότι αφορά την ερμηνεία των παραγράφων 1 και 3 της προαναφερόμενης εγκυκλίου και αφού ήλθαμε σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Δ8 και Δ10 της Κ.Υ. του Τ.Π. & Δ. σας
διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Τα ποσά που κατατίθενται στην Δημόσια διαχείριση και αφορούν τρίτους, που έχουν τους λογαριασμούς τους στο Ταμείο Παρ/κών και Δανείων π.χ. έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων, έσοδα Ν.Δ. 3033/54, Ν.4169/1961, ΤΑΠΑΠ κ.λπ. θα αποδίδονται, τα μετρητά, στα γραφεία Παρ/κών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ. όταν εξοφληθεί η μηνιαία κατ/ση εισπράξεων και εξαχθούν τα αντίστοιχα γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρισης του Δημοσίου.

2. Η εισαγωγή των ποσών αυτών από τα Γραφεία Παρ/κών που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ., θα γίνεται με ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που αναφέρονται οι εισπράξεις.

3. Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους που αναφέρεται και στην παραπάνω εγκύκλιο, οι εισπράξεις μηνός Δεκεμβρίου που πρέπει να αποδοθούν στο Τ.Π. & Δ. μέσω των γραφείων Παρ/κών που εδρεύουν στις ΔΟΥ θα αποδίδονται μέσα στον μήνα Ιανουάριο, η δε εισαγωγή των ποσών αυτών από τα Γρ. Παρ/κών θα γίνεται με ημερομηνία 31.12.

4. Η διαχείριση του Γρ. Παρ/κών θα κλείνει κάθε μήνα με χρηματικό υπόλοιπο τουλάχιστον κατά το ποσό που αφορά την τακτική εισαγωγή των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Διαχείρησης και θα τακτοποιείται με την κατάθεση του ποσού στην Τράπεζα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο