Συνημμένα

- .pdf

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2008 ]

ΙΚΑ Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308/19.9.2008 Συγκεντρωτικός πίνακας νέων Κωδικών Ειδικοτήτων, Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τύπων αποδοχώ

(Συγκεντρωτικός πίνακας νέων Κωδικών Ειδικοτήτων, Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τύπων αποδοχώ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα    19 /9/2008
Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308

∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ     : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυνση     : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες     : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210   52 15 242-246
FAX     : 210   52 23 228
E - mail    : [email protected]

ΘΕΜΑ  :  «Συγκεντρωτικός  πίνακας  νέων  Κωδικών  Ειδικοτήτων,  Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τύπων  αποδοχών»

ΣΧΕΤ.     :      Εγκ. 61/08, 62/08, 75/08, 76/08 και 77/08.

Μετά την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ταµείων και φορέων επικουρικής και κύριας ασφάλισης αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 3029/2002, 3607/2007 και 3655/2008, σας κοινοποιούµε - σε συγκεντρωτική κατάσταση - πίνακες νέων Κωδικών Ειδικοτήτων (µε σχετική περιγραφή) και  Κ.Π.Κ.. Επίσης,  σας  κοινοποιούµε  νέους  τύπους  αποδοχών,  που  πρέπει  να χρησιµοποιούνται  για  τις  αντίστοιχες  εγγραφές  στις  Α.Π.∆.  των  ενδιαφερόµενων εργοδοτών.


Συνημμένα

- .pdf


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο