Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2008 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 87/19.9.2008 Ασφάλιση από 1/8/2008 στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

(Ασφάλιση από 1/8/2008 στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Πρωτ. Τ00/566/10
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 87
Αθήνα 19/9/2008

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 249
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]


ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση από 1/8/2008 στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΤΑΝΠΥ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-2008) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Με το Π.Δ. 277/82 υπήχθησαν στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και οι ασφαλιζόμενοι στο ΤΑΝΠΥ για κύρια ασφάλιση, Ναυτικοί Πράκτορες κ.λ.π.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι από 1/8/2008 τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, παύουν να είναι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό ασφάλισης 6,45%) και υπάγονται στον κλάδο υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.

Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω εξαίρεση ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στο ΤΑΝΠΥ για κύρια ασφάλιση, ενώ οι υπάλληλοι των προσώπων αυτών, οι οποίοι ασφαλίζονται στο ΤΑΝΠΥ για επικουρική ασφάλιση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για όλους τους κλάδους αυτού (κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα, Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.).
Συν/να : 2 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ
α.α.
ΦΩΤ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο