Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-1995 ]

ΠΟΛ.1033/6.2.1995 Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/94)

(Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/94))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 24 ν.2198/1994)

1127531/9748-1/0016/ΠΟΛ. 1033/6.2.1995

ΠΟΛ 1033

Με αφορμή το αριθ. 4261/11-11-94 έγγραφο της ΔΟΥ Πληρωμών Πειραιά, που αναφέρεται στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εξόφληση χρηματικών γραμματίων υπέρ δικαιούχων, στα οποία αναγράφεται ο όρος παρακράτησης του φόρου προμηθειών που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/94, ή στα οποία επισυνάπτεται γραμμάτιο συμψηφισμού που αφορά το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, σας πληροφορούμε τα εξής για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις ΔΟΥ και την αποφυγή ενεργειών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την άσκοπη απασχόληση των υπηρεσιών και τις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων:

Στις περιπτώσεις που οι τίτλοι πληρωμής που συντάσσονται από διάφορες υπηρεσίες (π.χ. ΥΕΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) δεν μπορούν να εξοφληθούν από τις κατά τόπους ΔΟΥ, στις οποίες αποστέλλονται, επειδή οι δικαιούχοι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, δεν προσέρχονται για την είσπραξή τους ή ζητούν να διαβιβασθούν στη ΔΟΥ της κατοικίας τους, οι τίτλοι αυτοί μπορούν να εξοφληθούν με χρηματικό γραμμάτιο προς την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου.
Εάν όμως οι δικαιούχοι είναι κάτοικοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης το σχετικό χρηματικό γραμμάτιο θα στέλνεται στις αντίστοιχες ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή οι ΔΟΥ Πληρωμών δεν έχουν τη δυνατότητα παρακράτησης του κατά περίπτωση ποσοστού φόρου επί των προμηθειών και εν συνεχεία απόδοσής του στην αρμόδια ΔΟΥ, πρέπει το σχετικό χρηματικό γραμμάτιο να είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην παρακράτηση του αναλογούντος φόρου προμηθειών και να επισυνάπτεται η προβλεπόμενη βεβαίωση, ότι παρακρατήθηκε το ποσό αυτό, για να δοθεί στο δικαιούχο κατά την εξόφληση του χρηματικού γραμματίου. Για το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, εφόσον αυτός δεν έχει αποδοθεί ήδη, θα εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφισμού προς την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου, που θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη δήλωση απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου.

Τέλος και επειδή υποβάλλονται ερωτήματα από ΔΟΥ, διάφορες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους σχετικά με το εκδιδόμενο αποδεικτικό είσπραξης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του π.δ. 16/89 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ) για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται, από τους υπαλλήλους του αρμοδίου τμήματος της ΔΟΥ, υποχρεωτικά διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης.
Κατ' εξαίρεση όμως των παραπάνω διατάξεων, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 και επόμενες του ιδίου άρθρου, μπορεί να γίνει είσπραξη εσόδων από τις ΔΟΥ με ειδικό έντυπο τετραπλότυπης ή τριπλότυπης δήλωσης, η οποία μετά την είσπραξη του ποσού επέχει θέση αποδεικτικού είσπραξης. Στην περίπτωση αυτή οι
δηλώσεις προσκομίζονται για έλεγχο και θεώρηση στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ και στη συνέχεια ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία με την καταβολή του αναγραφομένου ποσού και την υπογραφή τους από τον ταμία-διαχειριστή της ΔΟΥ.
Μετά το πέρας της συναλλαγής με το κοινό εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο είσπραξης τύπου Α' για την εισαγωγή στη δημόσια ληψοδοσία των ποσών που καταβλήθηκαν με τα ειδικά τετραπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα δηλώσεων.
Επομένως για την απόδοση του παρακρατηθέντος ως άνω φόρου προμηθειών μπορεί να εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, για κάθε υπόχρεο, είτε διπλότυπο αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α', είτε η προαναφερθείσα δήλωση νομίμως θεωρημένη και σφραγισμένη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο