Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1058007/1120/Α0012/12.6.2007 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/04, φορολογικών δηλώσεων Ε1 που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε3.

(Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/04, φορολογικών δηλώσεων Ε1 που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε3. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Ν.3296/2004

Αθήνα 12 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1058007/1120/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13-17 του ν.3296/04, φορολογικών δηλώσεων Ε1 που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου χωρίς την ηλεκτρονική υποβολή του έντυπου Ε3.

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι υποθέσεις οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/04 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών, όπως στην περίπτωση σας που υποβάλατε μέσω διαδικτύου τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με συμπληρωμένους τους κωδ. (985) (986) του έντυπου Ε1 που υποδηλώνουν περαίωση, αλλά δεν υποβάλατε ηλεκτρονικά και το έντυπο Ε3, δεν θεωρούνται περαιωθείσες, εξαιρούνται της περαίωσης και υπάγονται σε έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σχετ. 1042446/1030/27.4.07/ΔΕΑ και 1034439/1238/ΔΕΑ ΠΟΛ.1064/3.4.07).
Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν παρέχεται η ευχέρεια υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έντυπο Ε3 χωρίς ανατροπή της περαίωσης (ν.3296/04).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο