Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1105096/1165/Β0012/3.12.2007 Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με το ν.3299/2004 σε ανώνυμη εταιρεία λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων.

(Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με το ν.3299/2004 σε ανώνυμη εταιρεία λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

 Ν.3299/2004

Αθήνα,3 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105096/1165/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με το ν.3299/2004 σε ανώνυμη εταιρεία λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων.

ΣΧΕΤ.: Η από 30.10.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

2. Με τις διατάξεις της αριθ.1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.02.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.21 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται βάσει αναπτυξιακών νόμων (ν.1892/1990, ν.2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με το ν.3299/2004.

3. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι με την αριθ.ΙΕ/4714/Π02/4/00127/Ε/Ν.3299/2004/12.07.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης η εταιρεία σας υπήχθη στο ν.3299/2004 για την πραγματοποίηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης της εργοστασιακής σας μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων σας που επιχορηγούνται με βάση το ν.3299/2004 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά σας, καθόσον τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών σας δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004 και επομένως, η εταιρεία σας δικαιούται να εκπέσει το σύνολο των αποσβέσεων των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων από τα ακαθάριστα έσοδά της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο