Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2007 ]

1081142/10889/Β0012/21.9.2007 Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

(Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1 081142/10889/Β0012

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

ΣΧΕΤ.: Η από 23.08.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι ελληνική επιχείρηση, η οποία χορήγησε δάνειο σε σερβική θυγατρική της, μπορεί να συμψηφίσει, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημά της και του συμπληρωματικού φόρου, το φόρο που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα από τόκους που προέκυψε σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.
Το ποσό του φόρου που εκπίπτει δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα και σε περίπτωση που προκύπτει πιστωτική διαφορά, αυτή δεν επιστρέφεται, καθόσον η απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο και δεν νοείται η επιστροφή φόρου που δεν καταβλήθηκε σε αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο