Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2007 ]

1067284/10985/Β0012/24.9.2007 Φορολογικός συντελεστής διαχειριστικής χρήσης 2005.

(Φορολογικός συντελεστής διαχειριστικής χρήσης 2005.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1067284/10985/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογικός συντελεστής διαχειριστικής χρήσης 2005.

ΣΧΕΤ.: Η από 04.07.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.3296/2004, για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ε.Π.Ε., ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 32% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους ο συντελεστής αυτός ορίζεται σε 29%. Επίσης, για τα κέρδη τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 25%.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, τα κέρδη πρώτης διαχειριστικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2006 εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης, η οποία προήλθε από μετατροπή Ο.Ε. με τις διατάξεις του ν.2166/1993, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 32%.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο