Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2007 ]

1057411/10683/Β0012/26.7.2007 Αλλοδαπή εταιρεία που αποκτά στην Ελλάδα μόνο εισοδήματα από ακίνητα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(Αλλοδαπή εταιρεία που αποκτά στην Ελλάδα μόνο εισοδήματα από ακίνητα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1057411/10683/Β0012

ΘΕΜΑ:Αλλοδαπή εταιρεία που αποκτά στην Ελλάδα μόνο εισοδήματα από ακίνητα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.:Η από 12.06.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου του νόμου αυτού, είναι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, σε περίπτωση που αλλοδαπή επιχείρηση ή οργανισμός αποκτά εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν θεωρείται, εκ του λόγου τούτου, ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του προαναφερόμενου άρθρου 100 του ν.2238/1994 και δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων (αρ. πρωτ. 1076496/10654/Β0012/28.8.2006 και 1014969/10254/Β0012/5.5.2006 έγγραφά μας).

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι για τον προσδιορισμό των τυχόν εισοδημάτων που αποκτούν από πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 του ιδίου νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του πρώτου τμήματος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που αναφέρονται στον προσδιορισμό του εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

4. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η αλλοδαπή εταιρεία στην οποία αναφέρεσθε με έδρα την Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία θα αποκτά στην Ελλάδα αποκλειστικά εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Φ-01010 + Ε2) μέχρι τις 10 Μαΐου κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και της περ.α' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994. Με την ίδια δήλωση θα αποδίδονται και τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο