Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1087433/11218ΠΕ/Β0012/17.4.2007 Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους από εμπορική δραστηριότητα.

(Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους από εμπορική δραστηριότητα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1087433/11218ΠΕ/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους από εμπορική δραστηριότητα.

ΣΧΕΤ.: Η από 5.10.2006 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των κάθε είδους ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους αλλά έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α') ορίζεται, ότι τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών που ανήκουν μεταξύ άλλων στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μητροπόλεις, στις Ιερές Μονές, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου για τα εισοδήματα οικον. έτους 2008 (χρήση 2007) και μετά.

3. Με το αριθμ. πρωτ. 1012726/10092/Β0012/7.2.2006 έγγραφό μας, έχει γίνει δεκτό ότι τα εισοδήματα που αποκτούν οι Ιερές Μονές και που προέρχονται από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (εκμετάλλευση ξενώνων, ραδιοφωνικός σταθμός) υπόκεινται σε φορολογία, καθόσον το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθμ.383/1973 γνωμοδότηση του έχει γνωμοδοτήσει ότι, τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, έστω και αν διατίθενται προς εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους.

4. Επίσης, με την αριθ.389/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την αριθ. 1059673/10782/Β0012/ΠΟΛ.1028/2.2.2001 διαταγή μας, κρίθηκε, ότι οι εκδοτικές δραστηριότητες με οποιαδήποτε κλασική ή σύγχρονη μορφή (έντυπα βιβλία, οπτικές ταινίες κ.τ.λ.) της Ιεράς Κοινότητας και των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, με τις οποίες παρουσιάζεται η Αθωνική μοναστική παράδοση κ.τ.λ.. Εμπίπτουν στην έννοια της επιδίωξης της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους. Επομένως, τα εισοδήματα από αυτές τις δραστηριότητες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι αν κάποια Ιερά Μονή του Αγίου Όρους αποκτά εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, αυτά υπόκεινται σε φορολογία, έστω και αν τα κέρδη από τις δραστηριότητες αυτές διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της, με εξαίρεση τα εισοδήματα από την έκδοση βιβλίων και οπτικών ταινιών, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος. Επίσης, συνάγεται, ότι τα έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων που αποκτώνται από 1/1/2007 και μετά απαλλάσσονται της φορολογίας κατά ρητή διατύπωση του νόμου, καθώς και τα έσοδα από το «παγκάρι», καθόσον αυτά πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του κοινωφελούς χαρακτήρα.

Τέλος, για τα έσοδα από την πώληση ακινήτων, η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να λάβει θέση καθόσον, αν γίνονται κατά σύστημα, το εισόδημα χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο