Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2007 ]

1093687/1849/Α0012/30.10.2007 Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

(Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1093687/1849/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

ΣΧΕΤ.: Το 7261/3.10.2007 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, με το οποίο μας ρωτάτε αν επιβάλλεται πρόστιμο εάν υποβληθεί δήλωση με αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που προκύπτει φόρος αλλά στην εκκαθάριση συμψηφίζεται με παρακρατηθέντα φόρο και προκύπτει μηδενική ή επιστροφή φόρου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 1096288/1522/Α0012/20.8.1998/ΠΟΛ.1223/20.8.2008, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες, μέχρι το ποσό για το οποίο δεν προκύπτει φόρος με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, καθώς και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.

2. Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί συμψηφίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του ιδίου άρθρου και νόμου και συνεπώς η ανωτέρω εξαίρεση από την επιβολή προστίμου δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση που το προκύπτον αποτέλεσμα (μηδενισμός ή επιστροφή φόρου) προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.. Άρα στην προκειμένη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο καθόσον αρχικά από το δηλωθέν εισόδημα προκύπτει φόρος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο