Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1033074/605/Α0012/30.3.2007 Επιβολή πρόσθετου φόρου σε διαφορά φόρου που προέκυψε επί εκκαθάρισης μετά από δικαστική απόφαση.

(Επιβολή πρόσθετου φόρου σε διαφορά φόρου που προέκυψε επί εκκαθάρισης μετά από δικαστική απόφαση. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1033074/605/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιβολή πρόσθετου φόρου σε διαφορά φόρου που προέκυψε επί εκκαθάρισης μετά από δικαστική απόφαση.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το 1023134/1135/ΔΕ-Α/6.3.07 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, θα πρέπει κατά τη νέα εκκαθάριση στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αναφερόμενης στο 899/30.1.07 έγγραφό σας Εφετειακής απόφασης να υπολογιστεί πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας της δήλωσης επί της διαφοράς του κύριου φόρου που προκύπτει με βάση την εκκαθάριση αυτή και την προηγούμενη εκκαθάριση σε εκτέλεση της προηγηθείσας πρωτόδικης απόφασης κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο