Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2007 ]

1070384/1389/Α0012/13.7.2007 Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το φορολογικό φάκελο φορολογούμενου.

(Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το φορολογικό φάκελο φορολογούμενου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1070384/1389/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων σε ασφαλιστική εταιρεία από το φορολογικό φάκελο φορολογούμενου.

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2. Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου του ίδιου νομοθετήματος προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι Ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού, διαμέσου του εκπροσώπου της, ζητά τα δηλωθέντα εισοδήματα από το φάκελο φορολογούμενης δικής σας αρμοδιότητας για να τα χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο, σε αγωγές που εκκρεμούν μεταξύ τους.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, εφόσον από τα στοιχεία που σας προσκομίζει ο αιτών εκπρόσωπος της Ασφαλιστικής Εταιρείας προκύπτει και αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον, μπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση μόνο με στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις της φορολογούμενης, που δημοσιεύονται στους καταλόγους, δηλαδή το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο