Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2007 ]

1091104/1763/Α0012/2.10.2007 Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των κοινών δηλώσεων της φορολογίας εισοδήματος με το σύζυγο, στην περίπτωση που κατά το χρόνο αίτησης αυτών οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση.

(Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των κοινών δηλώσεων της φορολογίας εισοδήματος με το σύζυγο, στην περίπτωση που κατά το χρόνο αίτησης αυτών οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1091104/1763/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των κοινών δηλώσεων της φορολογίας εισοδήματος με το σύζυγο, στην περίπτωση που κατά το χρόνο αίτησης αυτών οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση.


Απαντώντας στο από 21.9.07 τηλετύπημά σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι δηλώσεις της φορολογίας εισοδήματος και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά. Επίσης, απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση.

2. Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, με την 1099921/2034/Α0012/12.12.2002 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους.

3. Επίσης, με την 1005868/166/Α0012/31.1.2000 διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι δεν δικαιούται να πάρει αντίγραφο της κοινής δήλωσης που υποβλήθηκε στο όνομα του συζύγου, ούτε ο σύζυγος ούτε η σύζυγος, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδημα δικό του ή δικό της, αν έχει κλονιστεί η έγγαμη συμβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί διαζύγιο.

4. Με βάση τα ανωτέρω, λόγω του ότι έχει κλονιστεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο που ζητάτε τα στοιχεία, μπορείτε να πάρετε βεβαίωση για τα εισοδήματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε.

5. Η Δ.Ο.Υ Κέρκυρας προς την οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο