Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2007 ]

1101524/1983/Α0012/25.10.2007 Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισμό διατροφής στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισμό διατροφής στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1101524/1983/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση φορολογικών στοιχείων για καθορισμό διατροφής στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Απαντώντας στο 26271/23.10.2007 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παρ.4 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία.

2. Με το έγγραφό σας μας ρωτάτε αν μπορείτε να χορηγήσετε βεβαίωση για τα εισοδήματα ενός φορολογουμένου που έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις ηλεκτρονικά, για τον καθορισμό ύψους της διατροφής τέκνου, καθόσον δεν έχετε τα πρωτότυπα παραστατικά (βεβαιώσεις αποδοχών, έντυπα Ε2 και Ε3 κ.λπ.).

3. Με βάση τα ανωτέρω εφόσον η ηλεκτρονική δήλωση παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, μπορείτε να χορηγήσετε τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. στοιχεία αναφέροντας όμως στη βεβαίωση που θα χορηγήσετε ότι οι φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των δικαιολογητικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο