Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1105687/2089/Α0012/14.11.2007 Χορήγηση στοιχείων στα Τελωνεία.

(Χορήγηση στοιχείων στα Τελωνεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105687/2089/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στα Τελωνεία.


Απαντώντας στο 17926/24.10.07 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και τα φύλλα ελέγχου, είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε κανένα, εκτός από τον ίδιο το φορολογούμενο.

2. Οι μόνες επιτρεπόμενες παραβιάσεις του φορολογικού απορρήτου αναφέρονται σαφώς και περιοριστικώς στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων προβλέπεται η χορήγηση στοιχείων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την άσκηση των καθηκόντων τους, υπέρ των οποίων κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα Τελωνεία είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, υπέρ της οποία κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο, επιτρέπεται η χορήγηση στην υπηρεσία αυτή, οποιουδήποτε στοιχείου και πληροφορίας, όχι όμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των στοιχείων που συνοδεύουν αυτή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο