Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2007 ]

1038846/726/Α0012/18.4.2007 Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κεφάλαιο προηγουμένων ετών για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.

(Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κεφάλαιο προηγουμένων ετών για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1038846/726/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου που προκύπτει από την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης με τεκμήριο αγοράς ακινήτου του και εν συνεχεία συμπληρωματικής δήλωσης με κεφάλαιο προηγουμένων ετών για τη μείωση του τεκμηρίου αυτού.

Απαντώντας στο από 5.10.2006 έγγραφό σας σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή.

2. Επίσης με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διάταξης του παρόντος, η παραγραφή οποιοσδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.
Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ' αναλογία επί παρακρατηθέντος φόρος (σχετ. έγγραφο 1053259/1098/Α0012/6.6.2003), η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981.1363/1982 και 1218/1994. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).
Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι φορολογούμενος υπέβαλε στις 30.7.2006 συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2002 με την οποία δήλωσε αγορά ακινήτου βάσει της οποίας εκδόθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα με ποσό βεβαίωσης 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια υπέβαλε δεύτερη συμπληρωματική δήλωση στις 30.8.2006 και δηλώνει κεφάλαιο προηγούμενων ετών το οποίο προκύπτει πράγματι από τις προηγούμενες δηλώσεις του. Με βάση τη δεύτερη συμπληρωματική δήλωση εκδόθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα με το οποίο διαγράφεται το ποσό των 3.000 ευρώ και τίθεται το ερώτημα της παραγραφής της απαίτησης κατά του Δημοσίου.
Ύστερα από τα παραπάνω θεωρούμε ότι, εφόσον ο πιο πάνω φόρος κριθεί ως αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθείς, πράγμα το οποίο είναι πραγματικό και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο