Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

1033248/630/Α0012/25.4.2007 Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.

(Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033248/630/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.

ΣΧΕΤ.: Το 2748/27.3.2007 έγγραφό σας.


Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας ρωτάτε για τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης κατά του Δημοσίου σε περίπτωση επιστροφής, συμψηφισμού ή διαγραφής φόρου, που προκύπτουν με βάση αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Δεδομένου ότι με το έγγραφό σας δεν διευκρινίζετε αν πρόκειται για δηλώσεις, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά τριετία από το οικον. έτος που έπρεπε να υποβληθούν και με την εκκαθάρισή τους θα προκύψει επιστροφή ή για δηλώσεις με βάση το άρθρο 18 του ν.3259/2004 κ.λπ., με την παρούσα απάντησή μας, σας γνωρίζουμε γενικά τα εξής:

1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, μέσα σε πόσο χρόνο από την απόκτηση του τίτλου βεβαίωσης είναι υποχρεωμένος ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής εφορίας να συντάξει χρηματικό κατάλογο.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 και των άρθρων 91 και 93 του ν.2362/1995, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από την καταβολή και επιφυλασσομένης άλλης ειδικής διάταξης, η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

3. Ακόμα όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (Σ.τ.Ε. 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 και Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 837/1991).
Ύστερα από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό με το 1053259/1098/Α0012/6.6.2003 έγγραφό μας, η τριετία της παραγραφής αρχίζει να μετρά από την αρχή του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου έπρεπε να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο