Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1071665/1407/Α0012/20.9.2007 Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.

(Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1071665/1407/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου.


Σε απάντηση του 18654/13.7.2007 εγγράφου σας, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από την καταβολή.
Επίσης με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διάταξης του παρόντος η παραγραφή οποιαδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.
Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ' αναλογία επί παρακρατηθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογούμενου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).
Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε., φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας, μετά από έλεγχο ομόρρυθμης εταιρίας προέκυψε φόρος ο οποίος βεβαιώθηκε κατά 100% λόγω εκπροθέσμου υποβολής προσφυγών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου έκριναν τις προσφυγές εμπρόθεσμες και στη συνέχεια με Διοικητική Επίλυση της διαφοράς προσδιορίστηκαν λιγότερα καθαρά κέρδη από αυτά που είχε δηλώσει η Ο.Ε., οπότε και προέκυψε θέμα επιστροφής φόρου που είχε καταβληθεί με βάση τις δηλώσεις.
Ύστερα από τα παραπάνω ο φόρος που βεβαιώθηκε κατά 100% σε βάρος της Ο.Ε. λόγω εκπροθέσμου υποβολής των προσφυγών επιστρέφεται, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώ ο φόρος που είχε καταβληθεί με βάση τις δηλώσεις της Ο.Ε. δεν επιστρέφεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο