Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

1036119/662/Α0012/16.4.2007 Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

(Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1036119/662/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

ΣΧΕΤ.: Το 2229/4.4.2007 έγγραφό σας.


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (κώδικα), έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.
Αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες.
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δυο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσία, μαζί με την οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρεούστε στην έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων των καταβληθέντων αποδοχών σε κάθε δικαιούχο αυτών, ανεξάρτητα από την κατηγορία εισοδήματος (από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, εμπορικές επιχειρήσεις) στις οποίες θα αναγράφονται πέραν από το ποσό, την κατηγορία και το είδος των αποδοχών και ο παρακρατηθείς φόρος καθώς και ο αναλογούν στην περίπτωση των μισθωτών υπηρεσιών, που πράγματι υπολογίσθηκε επί των αμοιβών αυτών και ανεξάρτητα αν ο φόρος αυτός έχει αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ. ή όχι.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο