Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2007 ]

1036121/665/Α0012/9.5.2007 Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

(Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1036121/665/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών.

ΣΧΕΤ.: Τα από 1.3.07 και 3.4.07 ερωτήματά σας.


Σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994, στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της ίδιας παραγράφου και άρθρου.

2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 83 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σ' αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει κήρυξη σε πτώχευση της εταιρίας που δουλεύατε και δεν έχετε προβεί σε επίσχεση εργασίας, η βεβαίωση αποδοχών που οφείλει να εκδώσει η εταιρία στο όνομα σας για το έτος 2007 (χρήση 2006) πρέπει να συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για το οποίο αποκτήσατε δικαίωμα είσπραξης ακόμα και αν δεν το έχετε εισπράξει.
Πάντως, υποβολή δήλωσης με την οποία να δηλώνονται εισοδήματα και φόρος με βάση τα μηνιαία αποδεικτικά και υπεύθυνη δήλωση δεν προβλέπεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο