Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2007 ]

1028121/537/Α0012/16.4.2007 Χορήγηση πιστοποιητικού παρ. 3 αρθ. 81 του ν.2238/1994.

(Χορήγηση πιστοποιητικού παρ. 3 αρθ. 81 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1028121/537/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού παρ. 3 αρθ. 81 του ν.2238/1994.

ΣΧΕΤ.: Το 4997/13.3.2007 έγγραφό σας.


Σε συνέχεια του πιο πάνω σχετικού, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι τα δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση μισθωτή ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.

2.- Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 523/1997 ορίζεται ότι όσοι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλουν δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994, αν δεν δηλώσουν το εισόδημα αυτό στερούνται το δικαίωμα να εγείρουν αγωγή έξωσης για μια πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

3.- Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως εισόδημα από οικοδομές λογίζεται και αυτό που αποκτιέται από το μισθωτή, σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.

4.- Από τον συνδυασμό όσων αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 81 του ν.2238/1994 στο δικαστήριο, προκειμένου να εκδικαστεί αγωγή έξωσης μισθωτή ακινήτου, ισχύει ανάλογα και στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου, όταν εκδικάζεται αγωγή έξωσης του υπομισθωτή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο