Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1017349/319/Α0012/29.3.2007 Θεώρηση μισθωτηρίων συμβολαίων και προσδιορισμός μισθώματος σύμφωνα με τη μισθωτική αξία της οικοδομής.

(Θεώρηση μισθωτηρίων συμβολαίων και προσδιορισμός μισθώματος σύμφωνα με τη μισθωτική αξία της οικοδομής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1017349/319/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση μισθωτηρίων συμβολαίων και προσδιορισμός μισθώματος σύμφωνα με τη μισθωτική αξία της οικοδομής.

ΣΧΕΤ.:Το 2632/6.2.07 έγγραφό σας.


1.- Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το πρώτο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.2238/1994 υπάρχει υποχρέωση θεώρησης των ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης του ακινήτου, που προσκομίστηκαν για τον λόγο αυτό 'στην Υπηρεσία σας (Εγκ. 53/1960).
Αντίθετα, το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της μίσθωσης δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησής του από την Υπηρεσία (σχ. η 1069297/981/ΠΟΛ.1205/Α0012/28.5.1993 διαταγή μας).

2.- Εξάλλου, αναφορικά με το δεύτερο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης και υπεκμίσθωσης του ακινήτου στην παρούσα περίπτωση όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλ' αντιθέτως επιβάλλει τον έλεγχο του συμφωνηθέντος μισθώματος και ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του σε πραγματικά επίπεδα.

3.- Κατόπιν τούτου, ανάγεται στη δική σας εξελεγκτική εξουσία η διενέργεια ελέγχου για τον καθορισμό τόσο του μισθώματος, όσο και του υπομισθώματος του υπόψη ακινήτου, κατ' εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2238/1994.
Συνεπώς, αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία σας ότι στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008, που θα υποβληθούν από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή ή και από τους δύο, έχουν περιληφθεί αντίστοιχα μίσθωμα ή υπομίσθωμα ή αμφότερα δυσαναλόγως κατώτερα της μισθωτικής αξίας της υπόψη οικοδομής, μετά την διενέργεια ελέγχου για την αναπροσαρμογή τους, θα τους κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου για τον καταλογισμό του φόρου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο