Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1008442/155/Α0012/30.3.2007 Θεώρηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.

(Θεώρηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1008442/155/Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα (9) ετών.

ΣΧΕΤ.: Το 932/19.1.2007 έγγραφό σας.


1.- Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ότι τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων υπάρχει υποχρέωση θεώρησης τους από τον προϊστάμενο οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους (παρ.1 αρθ.77 ν.2238/1994), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα διάρκειας της μίσθωσης.

2.- Η υποχρέωση αυτή θεώρησης αφορά μόνο τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων και όχι εκείνα που συντάσσονται ενώπιον συμβολαιογράφων και τα οποία γνωστοποιούνται με τα αντίγραφα που στέλνουν οι συμβολαιογράφοι στις φορολογικές αρχές (Εγκ.53/1960).

3.- Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 618 και 1208 Α.Κ. ορίζεται ότι οι μισθώσεις ακινήτων για διάστημα μεγαλύτερο των εννέα ετών μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Οι μισθώσεις αυτές ισχύουν απέναντι στον νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο.

4.- Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι η υποχρέωση σύνταξης συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου, το οποίο μεταγράφεται στη συνέχεια στο Υποθηκοφυλακείο, δεν έχει γενικό χαρακτήρα ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα (9) ετών, αλλά εφαρμόζεται μόνο σ' εκείνες τις πολυετείς μισθώσεις που θα πρέπει, για κατοχύρωση του μισθωτή, να είναι έγκυρες απέναντι στο νέο κτήτορα του ακινήτου.

5.- Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, που για τη σύναψη εμπορικής μίσθωσης 12ετούς διάρκειας συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και προσκομίστηκε στην Υπηρεσία σας για θεώρηση, υπάρχει υποχρέωση θεώρησης του και δεν απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο