Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2007 ]

1060802/1201/Α0012/25.6.2007 Βεβαίωση σε αποβιώσαντα με βάση τα εκδοθέντα φύλλα ελέγχου.

(Βεβαίωση σε αποβιώσαντα με βάση τα εκδοθέντα φύλλα ελέγχου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060802/1201/Α0012

ΘΕΜΑ:Βεβαίωση σε αποβιώσαντα με βάση τα εκδοθέντα φύλλα ελέγχου.


Απαντώντας στο 10424/19.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1 περίπτωση δ' και 74 παρ. 1 περίπτωση β' το φύλλο ελέγχου εκδίδεται αν πρόκειται για θανόντα φορολογούμενο, στο όνομά του για τα εισοδήματα που απέκτησε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει το φόρο βάσει αυτού του φύλλου ελέγχου.

2. Σύμφωνα με την 770/1988 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης, φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος επ' ονόματι αποβιώσαντος χωρίς σε αυτό το φύλλο να γίνεται ρητή αναφορά ότι εκδίδεται για λογαριασμό των κληρονόμων προς τους οποίους έπρεπε και να κοινοποιηθεί είναι κατ' αρχήν άκυρο ως εκδοθέν κατ' ανυπάρκτου προσώπου. Περαιτέρω, με το άρθρο 1885 του Α.Κ., ορίζεται, ότι οι απαιτήσεις και τα χρέη της κληρονομιάς διαιρούνται αυτοδίκαια μεταξύ των συγκληρονόμων ανάλογα με τη μερίδα του καθενός. Επίσης, με την ΠΟΛ.1103/12.12.2004 διαταγή οι υπηρεσίες που συντάσσουν χρηματικούς καταλόγους, υποχρεούνται να αναγράφουν τα συνυπόχρεα με τον πρωτοφειλέτη πρόσωπα, με τα πλήρη στοιχεία τους στο χρηματικό κατάλογο, καθώς και το ποσοστό ευθύνης τους (μερικώς ή αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με τον πρωτοφειλέτη). Εφόσον έχουν εκδοθεί άκυρα φύλλα ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να εκδώσει νέα φύλλα ελέγχου στο όνομα του αποθανόντος στα οποία θα γίνεται ρητή αναφορά, ότι εκδίδονται για λογαριασμό των κληρονόμων στους οποίους και θα κοινοποιηθούν. Για αυτά τα φύλλα δεν τίθεται, σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., θέμα παραγραφής του δικαιώματος κοινοποίησής τους.

3. Με το αριθμ. 10424/19.6.07 έγγραφό σας, μας γνώρισε ότι στις 11.12.06 εκδόθηκαν φύλλα ελέγχου οικον. ετών 2001 - 2002 - 2003 - 2004 για φορολογούμενο ο οποίος είχε αποβιώσει στις 2.12.05. Δημιουργήσατε χειρόγραφο χρηματικό κατάλογο στο όνομα του αποβιώσαντος και εστάλη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του και στα στοιχεία του χρηματικού καταλόγου αναφέρθηκαν οι κληρονόμοι όπως αυτοί ορίζονται στην έκθεση ελέγχου.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν τα φύλλα ελέγχου έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος έχουν εκδοθεί σωστά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο