Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2007 ]

1105321/2051/Α0012/2.112007 Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

(Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1105321/2051/Α0012

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή καταβληθέντων φόρων με βάση δικαστική απόφαση.

Σε απάντηση του 14875/09.08.2007 εγγράφου σας, το οποίο διαβίβασε στην Υπηρεσία μας η Δ/νση Εισπρ. Δημόσιων Εσόδων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 74 του ν.2238/1994, φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, εκπίπτει ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.
Τυχόν άσκηση έφεσης από το Δημόσιο κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμιά περίπτωση τη διαδικασία της έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν ή της επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν αλλά δεν οφείλονται με βάση τις αποφάσεις αυτές.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.820/1978 καθιερώθηκε η υποχρέωση εκτέλεσης των οριστικών αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων, όσον αφορά στην έκπτωση οποιονδήποτε φόρων, τελών κ.λπ. που βεβαιώθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κατά τα ποσά τα οποία με βάση αυτές τις αποφάσεις δεν οφείλονται.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., με βάση την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, υποχρεούται να επιστρέψει στον προσφεύγοντα το συγκεκριμένο φόρο εντόκως από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής (ήτοι 3.3.2003), καθόσον αυτό ορίζεται ρητά στην απόφαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο