Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1026039/508/Α0012/29.3.2007 Υποβολή ανακλητικών δηλώσεων - μεταφορά φορολογητέας ύλης όταν εισοδήματα ανήλικων τέκνων φορολογήθηκαν στην μητέρα τους.

(Υποβολή ανακλητικών δηλώσεων - μεταφορά φορολογητέας ύλης όταν εισοδήματα ανήλικων τέκνων φορολογήθηκαν στην μητέρα τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1026039/508/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή ανακλητικών δηλώσεων - μεταφορά φορολογητέας ύλης όταν εισοδήματα ανήλικων τέκνων φορολογήθηκαν στην μητέρα τους.

Απαντώντας στην από 13.3.07 αίτηση της κυρίας «...» την οποία σας επισυνάπτουμε, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., οι συντάξεις που απονεμήθηκαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα του ή της μητέρας του δεν προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα αλλά για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση.

2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, προσαύξηση ή πρόστιμο στο φόρο ο οποίος αναλογεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογητέα ύλη φορολογήθηκε στο όνομα προσώπου το οποίο σύμφωνα με το νόμο δεν έχει φορολογική υποχρέωση γι' αυτή τη φορολογητέα ύλη.
Σε αυτή την περίπτωση ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. όταν διαπιστώσει την πλάνη, προβαίνει σε νέα εγγραφή στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου.
Η τελεσιδικία της νέας εγγραφής στο όνομα του πραγματικού υπόχρεου, αποτελεί λόγο τροποποίησης ή ακύρωσης ή κατά περίπτωση, αναθεώρησης της παλαιάς εγγραφής, καθόσον αφορά τη φορολογητέα ύλη η οποία περιλήφθηκε στη νέα εγγραφή.

3. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προβαίνει αυτεπάγγελτα στη μεταφορά της φορολογητέας ύλης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ν.2238/1994, εφόσον διαπιστώσει ότι από πλάνη ο φορολογούμενος φορολογήθηκε για φορολογητέα ύλη για την οποία δεν είχε φορολογική υποχρέωση.
Εξάλλου, η διαπίστωση της πλάνης είναι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θέμα πραγματικό κι ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..

4. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι αν, στο πλαίσιο της εξελεγκτικής σας εξουσίας, διαπιστώσετε ότι η φορολογούμενη, που αναφέρετε στο υπόψη έγγραφό της, από πλάνη φορολογήθηκε για εισοδήματα που ανήκουν στα τέκνα της, μπορείτε να προβείτε στη μεταφορά της σχετικής φορολογητέας ύλης στο όνομα των τέκνων της και στη διενέργεια νέας εκκαθάρισης των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος χωρίς την επιβολή των σχετικών φορολογικών κυρώσεων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων δεν ανακαλείται η δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, αλλά μεταφέρεται για να φορολογηθεί στο όνομα του πραγματικού δικαιούχου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο