Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1033603/611/Α0012/30.3.2007 Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος θανόντα φορολογουμένου σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομίας.

(Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος θανόντα φορολογουμένου σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1033603/611/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος θανόντα φορολογουμένου σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομίας.

Σε απάντηση του 15618/28.12.2006 εγγράφου σας, το οποίο μας διαβίβασε η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16), σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, το φύλλο ελέγχου προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος που εκδίδει ο Προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, αν πρόκειται για θανόντα φορολογούμενο, το φύλλο αυτό εκδίδεται στο όνομά του, για τα εισοδήματα που απέκτησε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του.

2. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου, η κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου γίνεται στους κληρονόμους του.

3. Περαιτέρω, για την περίπτωση αποποιήσεων της κληρονομίας από τους κληρονόμους του επιχειρηματία, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1813 - 1824 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες ως κληρονόμοι καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου και αν, τέλος, κατά την επαγωγή της κληρονομίας δεν υπάρχει κληρονόμος κατά το νόμο, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος καλείται το δημόσιο (σχετ. 1088465/1782/Α0012/4.11.2002 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο