Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2007 ]

1114036/2185/Α0012/28.11.2007 Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.

(Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1114036/2185/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης κατοίκων Εξωτερικού.


Απαντώντας στην από 2.11.07 επιστολή σας, που μας εστάλη από το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού με το έγγραφο και για θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 η δήλωση φορολογίας υποβάλλεται μεταξύ άλλων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τη δήλωση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι οποίοι θα πρέπει να ορίσουν αντιπρόσωπο στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» του πίνακα 1 της φορολογικής δήλωσης.
Επίσης, σύμφωνα με την παραγρ.3 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού που δεν ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, μπορεί να επιδίδονται και στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένει ο υπόχρεος, η οποία οφείλει να τις διαβιβάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι τόσο τα ανωτέρω όσο και άλλες διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, παρέχονται στις ετήσιες οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στο φορολογικό οδηγό κατοίκων εξωτερικού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο