Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1023232/446/Α0012/29.3.2007 Διαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από λογιστικά γραφεία.

(Διαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από λογιστικά γραφεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1023232/446/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαδικασία παραλαβής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων από λογιστικά γραφεία.

Απαντώντας στο 79/6.3.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία παραλαβής των φορολογικών δηλώσεων από λογιστικά γραφεία όπως περιγράφεται στην 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή εξακολουθεί να ισχύει και για τις φορολογικές δηλώσεις του οικον. έτους 2007, σύμφωνα με την 1021183Ι378/Α0012/ΠΟΛ.1039/28.2.2007 διαταγή.
Με αφορμή την επικοινωνία μας αυτή και ύστερα από τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από συναδέλφους σας, σχετικά με την 1020469/372/Α0012/27.2.2007 απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του οικον. έτους 2007, σας διευκρινίζουμε ύστερα από την ορθή επανάληψη, σχετικά με την παράγραφο 2 της απόφασης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, ότι οι προθεσμίες όλων των κατηγοριών των υπόχρεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου και των περιπτώσεων α' έως ε' της παρ.1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 παρατείνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της προθεσμίας τους.
Αναλυτικά για τις ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα πληροφορηθείτε στην www.qsis.qr ιστοσελίδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο