Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2007 ]

1019911/374/Α0012/25.4.2007 Ποσό διατροφής για τέκνα.

(Ποσό διατροφής για τέκνα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1019911/374/Α0012

ΘΕΜΑ: Ποσό διατροφής για τέκνα.

ΣΧΕΤ.: Το από 22.2.2007 ερώτημά σας


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η διατροφή που καταβάλλεται στον σύζυγο ή στη σύζυγο, η οποία επιδικάστηκε σε αυτούς ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη φορολογείται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων. Αντίθετα, το ποσό που καταβάλλεται σε τέκνα από οποιαδήποτε αιτία, δεν θεωρείται εισόδημά τους και δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσής του.

2. Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο άγαμο τέκνο με δικαστική απόφαση κ.λπ. δε λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το τέκνο προκειμένου να θεωρείται προστατευόμενο μέλος του γονέα με τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει (άρθρο 7 ν.2238/1994).

3. Επίσης από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις δεν προβλέπεται έκπτωση, από το εισόδημα του γονέα, του ποσού της διατροφής που καταβάλλει στο ανήλικο τέκνο του.
Το ποσό αυτό προέρχεται από εισόδημα ή από οποιοδήποτε άλλο έσοδο του γονέα που το καταβάλλει το δηλώνει αυτός στη δήλωση του και φορολογείται κατά περίπτωση και επομένως, δεν μπορεί να γίνει χρήση για φορολογικούς σκοπούς του ποσού της διατροφής από άλλο φορολογούμενο (τέκνο ή πρώην σύζυγο).
Ύστερα από τα παραπάνω, η διατροφή που καταβάλλει ο γονέας στο ανήλικο τέκνο δεν αναγράφεται στη δήλωση του γονέα με τον οποίο συνοικεί και τον βαρύνει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο