Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2007 ]

1066592/1147/Α0012/5.7.2007 Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

(Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066592/1147/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.:Το Κ.2988/15.5.2007 έγγραφό του.


Απαντώντας στην από 14.5.2007 αναφορά σας, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1.- Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του.

2.- Στους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο συνολικό καθαρό εισόδημά τους (πραγματικό ή τεκμαρτό) που προκύπτει στην Ελλάδα και όχι στο εισόδημα που αυτοί αποκτούν στο εξωτερικό. Ειδικά, με την Ολλανδία βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

3.- Κατά τον υπολογισμό του φόρου των κατοίκων εξωτερικού δεν διενεργούνται εκπτώσεις από το συνολικό τους εισόδημα ή μειώσεις από το φόρο τους, λόγω αναπηρίας των προστατευομένων μελών τους, γιατί αυτές διενεργούνται από τη φορολογική αρχή της μόνιμης κατοικίας τους.

4.- Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν στην Ελλάδα οι κάτοικοι εξωτερικού (χειρόγραφη ή ηλεκτρονική), πρέπει να ορίζουν τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα, γιατί με βάση τη Δ.Ο.Υ. αυτού καθορίζεται η Δ.Ο.Υ. που θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους και οι κάτοικοι εξωτερικού.
Ο αντιπρόσωπός τους μπορεί να είναι συγγενικό ή φιλικό τους πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα και όχι υποχρεωτικά λογιστής.

5.- Τέλος, οι Διευθύνσεις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Κανονισμού Στρατιωτικών Συντάξεων (Δ44), καθώς και το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αναφοράς του κυρίου «....» παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε θέματα δικής τους αρμοδιότητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο