Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2007 ]

1061636/1229/Α0012/9.7.2007 Αίτημα της κυρίας «.....».

(Αίτημα της κυρίας «.....».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1061636/1229/Α0012

ΘΕΜΑ: Αίτημα της κυρίας «.....».


Σχετικά με το αίτημα της φορολογούμενης κυρίας «...» για εξαίρεσή της από το σύστημα TAXIS και μη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα νόμιμα έντυπα, το οποίο μας υποβάλατε με το 15620/5.6.07 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξετάσει όμοια αιτήματα πολιτών και έχει εκδώσει την αριθ. 1031800/564/Α0012/ΠΟΛ.1097/19.4.1999 εγκύκλιο, με την οποία δίδει οδηγίες στις υπηρεσίες του για τις ενέργειές τους στις περιπτώσεις αυτές.

2. Εφόσον ενεργήσετε σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι δε συμμορφωθούν και δεν υποβάλλουν τελικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007 με έντυπο που προβλέπεται με την 1022251/421/Α0012/ΠΟΛ.1044/2.3.2007, πρέπει να εκδώσετε απόφαση επιβολής προστίμων, με βάση τα άρθρα 4 και 9 του ν.2523/1997 για παράβαση φορολογικών διατάξεων κατά της οποίας μπορούν οι φορολογούμενοι να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια (σχετ. 1051146/1074/Α0012/11.6.2003).

3. Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω εγκύκλιο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο