Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

108704011688/Α0012/20.9.2007 Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.

(Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 108704011688/Α0012

ΘΕΜΑ: Συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου.


Σε συνέχεια του 1079489/1559/Α0012/20.8.2007 εγγράφου μας το οποίο σας κοινοποιήσαμε, σχετικό με την έκπτωση δαπανών για ασφάλιστρα ζωής, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το 4010342/3265/0030/4.9.2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου μας, η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2007, δεν παρουσίασε προβλήματα λειτουργίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον ισχυρισμό σας, ότι δηλαδή δεν ελήφθη υπόψη κατά την εκκαθάριση το ποσό των ασφαλίστρων, ενώ είχε συμπληρωθεί στο σχετικό κωδικό.

2. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφό μας έκαναν γνωστό ότι, κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, η εφαρμογή καθοδηγούσε τους χρήστες προκειμένου να συμπληρώσουν ορθά τη δήλωσή τους με την εμφάνιση κατά περίπτωση μηνυμάτων και την υπόδειξη στο τέλος της διαδικασίας να επανεξετάσουν τη δήλωσή τους προς αποφυγή παραλείψεων ή λαθών.

3. Εξάλλου, οι διατάξεις της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, ορίζουν ότι το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής εκπίπτει εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση.

4. Συνεπώς, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι δεν μπορείτε να τύχετε της έκπτωσης αυτής διότι δεν την είχατε συμπεριλάβει στην αρχική σας δήλωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο