Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1017339/318/Α0012/29.3.2007 Υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους.

(Υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1017339/318/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους.

ΣΧΕΤ.: Η από 15.2.2007 αίτησή σας.


Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 ν.2238/1994 ορίζεται ότι σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Δηλαδή ο κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα, μόνο για τα εισοδήματα που αποκτά στην πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ για τα λοιπά εισοδήματά του φορολογείται με βάση τα όσα ισχύουν διεθνώς, στη χώρα όπου είναι κάτοικος.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα κάθε ενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

3. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., για τους εγγάμους, για τους οποίους
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση, ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά του, οι σύζυγοι, όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολή της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος.

4. Σύμφωνα με την 1019636/233/Α0006/24.2.2000 Α.Υ.Ο., για τους κατοίκους εξωτερικού που υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης είναι:
α) Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εφόσον οι αντιπρόσωποι της υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής,
β) η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νομού των λοιπών περιοχών της χώρας εφόσον οι αντιπρόσωποί τους υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού και
γ) η Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος κατά περίπτωση, εφόσον ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορικής επιχείρησης γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα.

5. Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση σε ορισμένες περιπτώσεις (σχετ. 1109101/2549/Α0012/6.1.2007, 1016924/322/Α0012/30.3.2005, 29/ΓΔ/3.2.2004 έγγραφα) εφόσον η σύζυγος είναι έμμισθη δημόσιος υπάλληλος και ο σύζυγος είναι ξένος υπήκοος ο οποίος διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, δεν αποκτά εισοδήματα στην ημεδαπή, αλλά στην ημεδαπή, τα εισοδήματά του αυτά δεν θα δηλωθούν σε κοινή με την σύζυγό του στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, γιατί σε αυτή την περίπτωση (και μόνο) δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης.

6. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων. Μη υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους υπάρχει αυστηρά και μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του παρόντος.
Τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων δεν προβλέπεται επί του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο