Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2007 ]

1022613/437/Α0012/17.4.2007 Συμπληρωματική δήλωση με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη λόγω νομικής πλάνης και υποβάλλεται μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους γίνεται δεκτή.

(Συμπληρωματική δήλωση με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη λόγω νομικής πλάνης και υποβάλλεται μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους γίνεται δεκτή. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1022613/437/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική δήλωση με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη λόγω νομικής πλάνης και υποβάλλεται μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους γίνεται δεκτή.


Σε απάντηση του 3685/26.2.07 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Με τα τελευταία δύο εδάφια του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 επιτρέπεται η έκδοση αρχικής ή συμπληρωματικής για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος.

2. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι εκπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων γίνονται δεκτές, εφόσον αναφέρονται σε οικονομικό έτος για το οποίο, εφόσον δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου (παρ. 1, άρθρο 84, ν.2238/1994) δεν έχει καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.2238/1994 φύλλο ελέγχου, δηλαδή δεν αναφέρεται σε οικονομικό έτος που έχει περαιωθεί.

3. Περαιτέρω με την 2941/2000 απόφαση του ΣΤΕ έχει γίνει δεκτό ότι η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης λόγω νομικής πλάνης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της φορολογικής αρχής και μετά την πάροδο του οικείου οικονομικού έτους (σχετ.1074144/ΓΔ/14.8.2003 έγγραφο).

4. Επίσης σε ανάλογο θέμα με αυτό του ερωτήματός σας που απασχόλησε την υπηρεσία μας στο παρελθόν, σχετικά με φορολογούμενο ο οποίος από νομική πλάνη καταχώρησε στη φορολογική του δήλωση ποσά τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης για τα οποία απαλλασσόταν βάσει των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε., έγινε δεκτή η δυνατότητα υποβολής ανακλητικής δήλωσης λόγω νομικής μετά πέρας του οικείου οικονομικού έτους (σχετ. το 1068343/1345/Α0012/11.7.2005).

5. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. θ' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οποίες η συγκεκριμένη φορολογούμενη απαλλάσσεται από το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης με βάση ΕΙΧ αυτοκίνητο, η φορολογούμενη μπορεί να υποβάλλει ανακλητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, λόγω νομικής πλάνης, με την οποία θα προσκομίζει τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτου προκειμένου να μειωθεί η αξία του κάτω των 50.000 ευρώ, λόγω παλαιότητας και να απαλλαγεί από το τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο