Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2007 ]

1022016/430/Α0012/8.5.2007 Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

(Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1022016/430/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Ο.Ε. που λύεται λόγω θανάτου των μελών της, από τον μοναδικό κληρονόμο τους.

Απαντώντας στην από 2.3.2007 αίτησή σας για λογαριασμό του κ. «....» αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από την περιγραφή του συγκεκριμένου πραγματικού προκύπτει ότι στις 23.3.1963 συστάθηκε ομόρρυθμη οικοδομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσ/νίκη και μέλη της τους κ.κ. «...» και «...», η οποία είχε στην κυριότητά της διαμερίσματα.
Στις 14.6.1974 απεβίωσε ο ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής της πιο πάνω εταιρίας και το μερίδιό του κληρονομήθηκε από τη σύζυγό του «.....» και το γιο του «....». Η εταιρία αυτή εξακολουθούσε να λειτουργεί με τους νόμιμους κληρονόμους. Στις 28.9.1974 υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης συμφωνητικό λύσης της εταιρίας, η οποία έκτοτε τελούσε υπό εκκαθάριση. Στις 13.5.1986, απεβίωσε και η «...», οπότε έληξε και η εκκαθάριση της Ο.Ε. υποχρεωτικά, λόγω της συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο του μοναδικού κληρονόμου, του «....» (σχετ. το 1011351/207/Α0012/4.2.2002 έγγραφό μας).

2. Συνεπώς από 13.5.1986 και μετά, το εισόδημα των πιο πάνω διαμερισμάτων δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του φυσικού προσώπου «...» κληρονόμου πλέον των ακινήτων της εταιρίας, ο οποίος, εφόσον δήλωνε εμπρόθεσμα το εισόδημα των διαμερισμάτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν, θα πρέπει να υποβάλει στη συμβολαιογράφο την υπεύθυνη δήλωση των εμπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων (Παράρτημα Δ' της 1009662/168/Α0012/ΠΟΛ.1012/3.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών).

3. Οι Δ/νσεις Μητρώου, Ελέγχου και Φορολογίας Κεφαλαίου, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης του κ. «...» παρακαλούνται για την παροχή σχετικών οδηγιών σε τυχόν θέματα δικής τους αρμοδιότητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο