Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2007 ]

1038323/730/Α0012/11.5.2007 Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων.

(Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1038323/730/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των συζύγων.

ΣΧΕΤ.: Τα 1965/4.3.07 και 1965/16.2.07 έγγραφά σας.


Σε απάντηση των σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα κάθε ενός συζύγου. Σε αυτή την περίπτωση, το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δε συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

2. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα του συζύγου του. Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση, ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημά του, οι σύζυγοι, όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι υπάρχει υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης με τον σύζυγό σας και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. δεν προβλέπεται.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι η υποχρέωση κοινής δήλωσης των συζύγων δεν υποδηλώνει άνιση αντιμετώπιση των πολιτών από το Νόμο, όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, αλλά διευκολύνει σε διάφορα πρακτικά θέματα της Δημόσιας Διοίκησης αποτρέποντας τον διπλό χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων ή την καθυστέρηση στην έκδοση των εκκαθαριστικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο