Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1060805/1210/Α0012/18.7.2007 Ανακλητική δήλωση για φορολογητέα ύλη που ήδη δηλώθηκε σε προηγούμενη ανακλητική δήλωση του φορολογουμένου και απορρίφθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

(Ανακλητική δήλωση για φορολογητέα ύλη που ήδη δηλώθηκε σε προηγούμενη ανακλητική δήλωση του φορολογουμένου και απορρίφθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1060805/1210/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανακλητική δήλωση για φορολογητέα ύλη που ήδη δηλώθηκε σε προηγούμενη ανακλητική δήλωση του φορολογουμένου και απορρίφθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.


Σε απάντηση του 2570/18.6.2007 εγγράφου σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο, μπορεί όμως ο φορολογούμενος να την ανακαλέσει με δήλωση που υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., μέσα στο οικείο οικον. έτος. Σε περίπτωση απόρριψής της, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με το άρθρο 66 του ν.2717/1999.
Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους (δηλαδή του έτους φορολογίας του εισοδήματος το οποίο ανακαλείται) ο αρμόδιος Προϊστάμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο «με απόδειξη» την απόρριψή της και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία.

2. Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι φορολογούμενός σας στις 4.8.2005 υπέβαλε ανακλητική δήλωση για το οικονομικό έτος 2005 με την οποία ανακαλούσε φορολογητέα ύλη του έτους αυτού (επίδομα βιβλιοθήκης). Η ανακλητική αυτή δήλωση απορρίφθηκε από τη Δ.Ο.Υ., κοινοποιήσατε τη σχετική απορριπτική απάντησή σας στον φορολογούμενο, γνωρίζοντάς του το δικαίωμά του για προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 66 του ν.2717/1999.
Στις 18.6.2007, ο εν λόγω φορολογούμενος υποβάλλει νέα ανακλητική δήλωση του ίδιου οικονομικού έτους, 2005, και ανακαλεί την ίδια ακριβώς φορολογητέα ύλη (το επίδομα βιβλιοθήκης) και ρωτάτε αν υποχρεούστε ν' απαντήσετε δεύτερη φορά για το ίδιο θέμα.

3. Δεδομένου ότι το αίτημα του φορολογουμένου σας μετά την υποβολή της από 4.8.2005 ανακλητικής δήλωσής του, εξετάστηκε και απορρίφθηκε από την υπηρεσία σας, με τη δυνατότητα προσφυγής του ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων, η από 18.6.2007 νέα ανακλητική δήλωση του φορολογουμένου για το ίδιο θέμα δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση της Δ.Ο.Υ. για νέα απάντηση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο