Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-1995 ]

ΠΟΛ.1008/12.1.1995 Οδηγίες για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ειδών διατροφής που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής

(Οδηγίες για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ειδών διατροφής που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής)

Οδηγίες για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ειδών διατροφής που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής

1004132/131/22/0014/ΠΟΛ. 1008/12.1.1995

ΠΟΛ 1008


Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οπως είναι γνωστό με τις αριθμ. Π. 6938/678/15-10-86 Α.Υ.Ο. και αριθμ. 1114028/8289/2135/Α0014/ΠΟΛ. 1265/20-12-91 Α.Υ.Ο. ορίζεται μέθοδος διαχωρισμού, κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των ακαθαρίστων εσόδων, των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής, που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ. 1062227/5553/1147/0014/ΠΟΛ. 1145/31-5-94 Α.Υ.Ο. ορίσθηκε ότι, για τις φορολογικές περιόδους από 1-1-1995 και εφεξής καταργείται η προαναφερόμενη μέθοδος τεκμαρτού προσδιορισμού και επομένως η απόδοση του Φ.Π.Α., γίνεται με τον άμεσο διαχωρισμό των ημερήσιων λιανικών πωλήσεων ειδών διατροφής κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

3. Τέλος, επειδή αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία μας περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε στην προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών ή των ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτουν, είτε στην έγκαιρη οργάνωσή τους, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να αντιμετωπίσουν με επιείκια τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σύστημα απόδοσης του Φ.Π.Α. για το διάστημα από 1-1-95 έως 28-2-95. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος θα εφαρμόζεται η ως άνω σχετική απόφαση, χωρίς καμιά παρέκκλιση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο