Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2007 ]

1081691/1591/Α0012/19.9.2007 Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης.

(Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1081691/1591/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αίτησης φορολογουμένου για ανάκληση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω νομικής πλάνης.

Σας διαβιβάζουμε την αίτηση της κυρίας «...» και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας γνωρίζοντας σχετικά και στην Δ/νσή μας. Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση και σε προηγούμενες περιπτώσεις (σχετ.1076793/2024/Α0012/27.10.2004 και 1112763/ 2636/Α0012 π.ε. έγγραφά μας) όταν κάποιος φορολογούμενος προφανώς από νομική πλάνη στη δήλωσή του προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη του με συντελεστή ανώτερο του σωστού, μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση αυτή ακόμα και αν υποβάλλει την ανακλητική δήλωση και μετά του έτους υποβολής της εμπρόθεσμης ετήσιας δήλωσής του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αίτησης της φορολογούμενης, προκύπτει ότι προφανώς από νομική πλάνη στην αρχική δήλωση της προσδιόρισε τα καθαρά κέρδη της πτηνοτροφικής επιχείρησής της δίχως να λάβει υπόψη της τη μείωση των σχετικών συντελεστών φορολόγησης που έλαβε χώρα με την 1083559/15521/Γ0012/ΠΟΛ.1114/22.9.2006 απόφασή μας.
Συνεπώς η υποβληθείσα δήλωση με την οποία διορθώνεται η λανθασμένη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος και ανακαλείται το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος το οποίο από νομική πλάνη είχε υπολογιστεί με λανθασμένο συντελεστή καθαρού κέρδους, πρέπει να γίνει αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ., να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και να διαγραφεί ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο