Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1086858/1665/Α0012/4.10.2007 Φορολόγηση εφημερίων ιατρών του Ε.Σ.Υ..

(Φορολόγηση εφημερίων ιατρών του Ε.Σ.Υ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1086858/1665/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εφημερίων ιατρών του Ε.Σ.Υ..

ΣΧΕΤ.: Το από 4.9.2007 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση με την 1100873/1458/Α0012/ΠΟΛ.1261/23.7.1993 διαταγή, η επιλογή που έγινε από τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. με την αρχική δήλωση να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις οι πάνω από 2 εφημερίες το μήνα δεν μπορεί να αλλάξει.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που γιατροί του Ε.Σ.Υ. δηλώνουν τις αμοιβές για τις πιο πάνω από 2 εφημερίες το μήνα, για να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. και στη συνέχει μεταβάλλουν την αρχική τους δήλωση, εφόσον με την ανακλητική δήλωση τους δεν επικαλούνται ότι περιέλαβαν στη δήλωσή τους από πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει την πραγματική ή που δεν υπόκειται σε φόρο, αλλά η ανάκληση αφορά απλώς στον τρόπο φορολόγησης ορισμένης φορολογητέας ύλης η δήλωση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο