Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1054111/1055/Α0012/8.10.2007 Φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων.

(Φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1054111/1055/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων.

ΣΧΕΤ.: α) Το 9030/22.5.2007 έγγραφό σας και β) Το 15827/11.9.2007 έγγραφό σας.

1.- Απαντώντας στα από πιο πάνω σχετικά, αναφορικά με το υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ότι ορθά φορολογήθηκε ο κύριος «...» για τα μισθώματα που δηλώθηκαν στην αρχική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006, εφόσον απέκτησε δικαίωμα είσπραξής τους, ανεξάρτητα αν τα εισέπραξε ή όχι (παρ.1 άρθρ.20 ν.2238/1994 και σχετ. το 1033316/583/Α0012/ 28.3.1997 έγγραφό μας).

2.- Η δήλωση αυτή αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για τον φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει μόνο νια λόγους συγγνωστής πλάνης. φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν (παραγρ.4 άρθρ.61 ν.2238/1994).

3.- Συνεπώς ανάκληση της πιο πάνω αρχικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2006, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στις 19.12.2006 δεν είναι δυνατή, διότι από την περιγραφή του συγκεκριμένου πραγματικού (μη καταβολή των αρχικά συμφωνηθέντων μισθωμάτων, άσκηση αγωγής έξωσης του μισθωτή, έκδοση δικαστικών αποφάσεων απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων και συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με τη σύνταξη τροποποιητικού μισθωτηρίου στις 13.11.2006 και την συμφωνία αναδρομικής μείωσης του μισθώματος) δεν στοιχειοθετείται συγγνωστή πλάνη του φορολογούμενου για το δηλωθέν μίσθωμα, (η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της ανακλητικής του δήλωσης), αλλά μεθοδευμένες ενέργειες για την άσκηση του εισπρακτικού δικαιώματος αυτού.

4.- Εξάλλου, όπως προκύπτει από το τροποποιητικό μισθωτήριο που συντάχθηκε στις 13.11.2006, μέρος των οφειλόμενων μισθωμάτων της χρονικής περιόδου από 1.3. μέχρι 31.12.2005 (που εκχωρούνται) καταβλήθηκαν από τον μισθωτή δυνάμει της από 7.11.2006 αποδείξεως καταβολής, η οποία δεν προσκομίστηκε κατά την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης στις 19.12.2006, και συνεπώς μερική εκχώρηση μισθωμάτων δεν γίνεται δεκτή (σχετ. το 1073116/1148/Α0012/18.6.1998 έγγραφό μας).

5.- Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, η έρευνα των πραγματικών περιστατικών στη συγκεκριμένη περίπτωση και η εκτίμησή τους για τη διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. ανάγεται στην άσκηση της δικής σας εξελεγκτικής εξουσίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο