Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2007 ]

1093221/1820/Α0012/30.10.2007 Διαβίβαση εγγράφου.

(Διαβίβαση εγγράφου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093221/1820/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου.

ΣΧΕΤ.: Το ΔΥ/2.10.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτή, του άρθρου 62 του ν.2238/1994 και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση του, στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., το ποσό της δαπάνης για ενοίκιο κύριας κατοικίας μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση.

3. Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση (σχετ.1022338/392/Α0012/3.3.2005 έγγραφο) σε περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 87 του Κ.Φ.Ε. και μετά την κατάργηση αυτού με το ν.2523/1997, πρόστιμο του άρθρου 4 αυτού του νόμου.

4. Στο έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι στη Δ.Ο.Υ. έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με τις οποίες δηλώνεται ενοίκιο κύριας κατοικίας, το οποίο δεν είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Στις σχετικές τους αιτήσεις οι φορολογούμενοι αναφέρουν ότι προκειμένου να λάβουν επίδομα ενοικίου από τον ΟΕΚ χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο Ε1 με τα στοιχεία του εκμισθωτή, το Α.Φ.Μ. του και το ποσό του ενοικίου που κατέβαλαν.

5. Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν ανωτέρω προκύπτει ότι ενώ πρέπει να παραληφθεί η ανακλητική δήλωση την οποία θα αντιμετωπίσετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος, ενώ δεν μπορεί να γίνει χρήση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (έκπτωση ενοικίου). Τέλος θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο λόγω μη δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου και τούτο ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στον εκμισθωτή του ακινήτου αν δεν έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα αυτά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο