Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2007 ]

1101782/1995/Α0012/5.12.2007 Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήματος σχετικά με μερίσματα από το εξωτερικό.

(Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήματος σχετικά με μερίσματα από το εξωτερικό. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1101782/1995/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δήλωσης φορ. εισοδήματος σχετικά με μερίσματα από το εξωτερικό.

ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.07 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η 2744/1.3.2007 απάντηση της Δ.Ο.Υ. όσον αφορά στην αίτηση που έκανε ο κ. «...» για ανάκτηση της δήλωσης φορ. εισοδήματος για το οικ. έτος 2006.
Συγκεκριμένα η αίτησή σας για νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του πελάτη σας για το οικ. έτος 2006 δεν μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον το εισόδημα που απέκτησε από μερίσματα τίτλων αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται στον τόπο κατοικίας του αποδέκτη, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την τυχόν οικεία Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, ενώ, επιπρόσθετα, η αίτηση για ανάκτηση υποβλήθηκε την 13.2.2007, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο