Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2007 ]

1053024/1044/Α0012/7.6.2007 Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..

(Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053024/1044/Α0012

ΘΕΜΑ: Ακαθάριστα έσοδα μισθωτών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προσωρινές και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ..


Σε απάντηση του 4300/23.5.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), περί υποβολής προσωρινών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Ε7) και έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, στις προσωρινές καθώς και στις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο, με βάση τις διατάξεις αυτές.

2. Περαιτέρω, με τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. με τις οποίες συνυποβάλλεται και το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών και στον πίνακα III αυτής καθώς και στον κωδικό 16 του υποβαλλόμενου ηλεκτρονικά αρχείου θα αναγράφεται το ποσό των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού με το άρθρο 30 του ν.3274/2004, το οποίο απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο