Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2007 ]

1059570/1171/Α0012/20.6.2007 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου στις προμήθειες του Δημοσίου.

(Απόδοση παρακρατούμενου φόρου στις προμήθειες του Δημοσίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1059570/1171/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούμενου φόρου στις προμήθειες του Δημοσίου.


Σε απάντηση ερωτήματός σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.2238/1994, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου πιο πάνω νόμου, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.

2. Με την 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι η παρακράτηση του πιο πάνω φόρου θα διενεργείται από την υπηρεσία ή τον υπόλογο κατά το χρόνο της καταβολής ή έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που προμηθεύονται ή δέχονται από επιχειρήσεις.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η υποχρέωση για την απόδοση του φόρου, που παρακρατήθηκε κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, υφίσταται από την ημερομηνία καταβολής ή έκδοσης σχετικής εντολής πληρωμής των αγαθών ή των υπηρεσιών και όχι μεταγενέστερα από το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (σχετ. 1024255/464/Α0012/16.4.1997 έγγραφό μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο