Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2007 ]

1077455/1496/Α0012/6.8.2007 Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.

(Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1077455/1496/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.


ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. πρωτ. 1061393/5321-24/0016/16.7.2007
2. Το αριθμ. πρωτ. 1057905/4924-26/0016/19.7.2007 έγγραφά σας.

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 59 και 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος.
Ειδικότερα, στις διατάξεις αυτές οι παρακρατηθέντες φόροι εισοδήματος, κατά περίπτωση, αποδίδονται ή στη Δ.Ο.Υ. της έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου ή στη Δ.Ο.Υ. στην Περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος.
Οι προηγούμενες διατάξεις, ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.2753/1999 για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2000 και μετά.

2. Με το 1053115/1014/Α0012/24.5.2007 έγγραφό μας προς όλες τις Δ.Ο.Υ. δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση παρακρατούμενων φόρων από προμήθειες του Δημοσίου. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τη μηχανογραφική εφαρμογή του συστήματος TAXIS. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονταν τα όσα ορίζονται σχετικά με τον τόπο απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στις κείμενες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος που ήδη ίσχυαν και πρέπει να εφαρμόζονται τόσο από τους φορολογούμενους όσο και από τις Δ.Ο.Υ. και συνεπώς με το υπόψη έγγραφο δεν άλλαξε η πρακτική για την απόδοση των φόρων.

3. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα, όλες οι Δ.Ο.Υ. για τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει απόδοση του φόρου στην έδρα του υπόχρεου σε παρακράτηση φόρου, όταν για το φορολογούμενο καθίσταται αδύνατο να αποδώσει το φόρο στην έδρα του, εκδίδεται γραμμάτιο συμψηφισμού για τη Δ.Ο.Υ. της έδρας. Οι περιπτώσεις αυτές, κρίνονται κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια του νόμου και της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. Άλλωστε ο όρος απόδοση του φόρου, περιλαμβάνει και την απόδοση με διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας και την απόδοση με γραμμάτιο συμψηφισμού για τη Δ.Ο.Υ. της έδρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο